Zabiegi Ortopedyczne

Podczas zabiegów ortopedycznych już od kilku lat wykorzystuje się zaawansowane systemy informatyczne.

Są to tak zwane systemy komputerowego wspomagania operacji ortopedycznych, któr pozwalają zespołowi zabiegowemu na zdecydowanie bardziej precyzyjne prace.

Kiedyś decyzję o fragmentach, które mają zostać np. usunięte decydowało zdjęcie RTG lub wynik badań TK, MR.

Dziś końcową decyzję o przebiegu zabiegu można podjąć podczas samej operacji, wycięcia, wiercenia w kości itp.

Pozwala na to kamera podpięta do systemu informatycznego, ponadto filmy z takiego zabiegu można dołączyć do dokumentacji medycznej.

Oczywiście jednostka medyczna musi posiadać stosowne finanse na realizację zakupu takiego urządzenia, ale w tym przypadku nie warto oszczędzać.